Mobilidade nacional

O Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España (SICUE) é un programa de mobilidade nacional de estudantes universitarios, promovido por CRUE-Asuntos Estudantís e CRUE-Internacionalización e Cooperación, que leva funcionando desde o ano 2000.

Este programa permite aos estudantes realizar un período de estudos nunha institución universitaria española distinta a aquela na que o alumno se atopa matriculado, con garantías de recoñecemento académico e de aproveitamento, así como de adecuación ao seu perfil curricular.

Este sistema de intercambio ten en conta o valor formativo do intercambio, ao facer posible que o estudante experimente sistemas docentes distintos, incluídos o réxime de prácticas, así como os distintos aspectos sociais e culturais doutras Autonomías e Cidades Autónomas.

A oficina técnica de SICUE coordínase desde a Secretaría Xeral de Crue Universidades Españolas e é a encargada do desenvolvemento das convocatorias.​

 
Anexos

1 - CRUE SICUE 2022-2023
2 - Preguntas frecuentes SICUE 2022_2023
3 - Normativa SICUE 2022_2023
4 - Cadro de convalidacións