Mobilidade nacional

O Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España (SICUE) é un programa de mobilidade nacional de estudantes universitarios, promovido por CRUE-Asuntos Estudantís e CRUE-Internacionalización e Cooperación, que leva funcionando desde o ano 2000.

Este programa permite aos estudantes realizar un período de estudos nunha institución universitaria española distinta a aquela na que o alumno se atopa matriculado, con garantías de recoñecemento académico e de aproveitamento, así como de adecuación ao seu perfil curricular.

Este sistema de intercambio ten en conta o valor formativo do intercambio, ao facer posible que o estudante experimente sistemas docentes distintos, incluídos o réxime de prácticas, así como os distintos aspectos sociais e culturais doutras Autonomías e Cidades Autónomas.

A oficina técnica de SICUE coordínase desde a Secretaría Xeral de Crue Universidades Españolas e é a encargada do desenvolvemento das convocatorias.​

Na seguinte infografía podes revisar de maneira sintéticas as fases, trámites e documentación que necesitarás para a xestión da túa mobilidade estudantil. Lembra que esta infografía só é un recurso de axuda, polo que non te esquezas de verificar co teu coordinador de facultade e cos responsables da Oficina de Relacións Internacionais que realizaches correctamente cada trámite.

 

 
A continuación, podes acceder a outra documentación fundamental sobre este programa de mobilidade para asegurar que comprendes todos o proceso e requisitos asociados á túa solicitude de mobilidade. Debes revisalos con detemento.

Anexos

1 - CRUE SICUE 2023-2024
2 - Preguntas frecuentes SICUE 2023_2024
3 - Normativa SICUE 2023_2024
4 - Cadro de convalidacións