CDAV: grupos medios

Luns, Setembro 5, 2022

 

Publícase a distribución de grupos medios (A, B e C) dos catro cursos de CDAV para o PRIMEIRO CUADRIMESTRE.

Abrirase un prazo de solicitude de cambio de grupo do 12 ao 16 de setembro, para o que se abrirá un formulario dispoñible na web.

Os cambios de grupo poderanse solicitar nos seguintes casos:

- Situacións contempladas na normativa da UDC (e.g. estudantes con matrícula a tempo parcial ou dispensa académica)
- Permuta entre dous alumnos, de mutuo acordo, de forma que non se modifique o total de alumnos en cada grupo
- Colisión de horarios entre materias de distintos cursos

NOTA: Estas listaxes son PROVISIONAIS. En caso de necesidade, por limitacións de aforo, podería haber cambios de grupo NON SOLICITADOS para dar cabida aos cambios xustificados.
Fóra dos casos xustificados, a distribución en grupos foi aleatoria.