CAV: grupos medios

Martes, Xaneiro 18, 2022

 

De fronte ao comezo do novo cuadrimestre, e @teniendo en cuenta a volta á presencialidad total, publícase a distribución dos grupos medios dos catro cursos de CAV (A, B e C).

Non se admitirán cambios salvo que haxa unha causa de forza maior que estea perfectamente fundamentada. De ser así, solicitarase o cambio mediante un escrito dirixido ao decanato da Facultade