Calendario académico

PERÍODO LECTIVO

O período lectivo do curso académico comprenderá dende o 9 de setembro de 2019 ao 31 de agosto de 2020, organizado en dous subperíodos académicos.

Excepcionalmente poderán realizarse actividades fóra deste período no caso de prácticas en empresas ou para avaliación de Traballos de Fin de Grao ou Máster.

Non será lectivo o mes de agosto, os días festivos, nin os días en que estea interrompida a actividade académica segundo o calendario oficial da UDC.

 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS

As actividades académicas docentes comprenden:

  • Primer cuadrimestre: dende o 9 de setembro ao 20 de decembro de 2019
  • Segundo cuadrimestre: dende o 28 de xaneiro de 2020 ao 15 de maio de 2020

Nas titulacións de máster a data de inicio da actividade académica será determinada en cada caso dependendo da matrícula e do cumpro das condicións de impartición do Decreto 222/2011, do 2 de decembro da Xunta de Galicia.