Calendario académico

PERÍODO LECTIVO

O período lectivo do curso académico comprenderá dende o 5 de setembro de 2022 ao 31 de agosto de 2023, organizado en dous subperíodos académicos.

Excepcionalmente poderán realizarse actividades fóra deste período no caso de prácticas en empresas ou para avaliación de Traballos de Fin de Grao ou Máster.

Non será lectivo o mes de agosto, os días festivos, nin os días en que estea interrompida a actividade académica segundo o calendario oficial da UDC.

 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS

As actividades académicas docentes comprenden:

  • Primer cuadrimestre: desde o 5 de setembro ao 22 de decembro de 2022
  • Segundo cuadrimestre: desde o 30 de xaneiro ao 12 de maio de 2023