Terceiro Curso

PRIMEIRO CUADRIMESTRE
Materias Básica Obrigatoria Optativa
Deseño de niveis e jugabilidad 6
Deseño narrativo e de interfaces 6
Posprodución 3D e efectos visuais 6
Sector da animación e o videoxogo 6
Desenvolvemento de videoxogos 1 6

 

SEGUNDO CUADRIMESTRE
Materias Básica Obrigatoria Optativa
Programación de videoxogos 6
Desenvolvemento de videoxogos 2 6
Sonido 6
Desenvolvemento de personaxes 6
Proxecto de videoxogo 6