Segundo Curso

PRIMEIRO CUADRIMESTRE
Materias Básica Obrigatoria Optativa
Guion 6
Dirección e realización 6
Deseño de produción para animación e videoxogos 6
Modelado 2 6
Animación 2 6

 

SEGUNDO CUADRIMESTRE
Materias Básica Obrigatoria Optativa
Programación orientada a obxectos 6
Animación de personaxes 6
Edición e montaxe 6
Deseño sonoro 6
Proxecto de animación 6