Produción da animación e o videoxogo

 
O propósito desta materia é coñecer e comprender o fluxo de traballo nunha produción de animación ou nun videoxogo, os recursos materiais e humanos precisos para a xestión dos devanditos proxectos; así como a capacidade de manexar materiais e ferramentas para producir un produto.

Profesorado:

Guía docente: