Organización e producción dixital

Durante este curso o alumno adquirirá os coñecementos necesarios para crear, desenvolver e xestionar un produto audiovisual en todas as súas fases, dende a planificación inicial ao plan de traballo, a estimación de custos, a dirección de produción ou as formas de financiamento e de explotación.

Profesorado:

Guía docente: