Multimedia sobre dispositivos móbiles

Esta materia ten como obxectivo que o estudante coñeza os fundamentos da creación de produtos multimedia para dispositivos móbiles así como a organización do fluxo de traballo para a creación dunha aplicación propia.

Profesorado:

Guía docente: