Modelado 1

 
O obxectivo da materia é que o alumno coñeza o proceso de creación de modelos xeométricos tridimensionales, para a súa aplicación na industria da animación, os videoxogos, e outros ámbitos da creación dixital.

Nesta primeira materia de modelado estudaranse os fundamentos teóricos e os conceptos iniciais para aplicalos na práctica á creación de contidos dixitais, facendo fincapé nas particularidades dos diferentes escenarios de uso: animación ( render off- line) e videoxogos ( render en tempo real).

Comezarase polo modelado de formas simples e a aplicación das técnicas básicas, estudando a topoloxía adecuada en cada caso. Aprenderase a utilizar planos e imaxes de referencia para adaptar os modelos a deseños preexistentes.

Profesorado:

Guía docente: