Linguaxe e narrativa gráfico e audiovisual

 
Nesta materia o estudante aprenderá a coñecer, identificar e utilizar correctamente os elementos estruturais e os códigos formais e expresivos aplicables á narración gráfica e audiovisual.

Profesorado:

Guía docente: