Historia da radiotelevisión e multimedia

Nesta materia explicaránse os principais fitos históricos da televisión, a radio e o multimedia desde o seu nacemento ata os nosos días.

Xunto cos avances destes medios de comunicación a nivel mundial, farase fincapé na súa evolución en España e en Galicia e nos principais programas da televisión desde a súa orixe.

Profesoras:

Guía docente: