Deseño de producción

O obxectivo fundamental desta materia é que o estudante entenda a función do Deseñador de produción ou xefe do departamento artístico dentro do proxecto audiovisual.

Analizaranse os conceptos e técnicas básicas así como as ferramentas coas que se manexa, aprendendo a visualizar o proceso na súa totalidade.

Profesorado:

Guía docente: