Publicidade Audiovisual

 

O exame de Publicidade Audiovisual de segundo de grao desenvolverase ás 12:00 horas do día 16 de xaneiro na aula Magna