Comisión de Calidade

Aprobada na Xunta de Facultade, na sesión do día 2 de maio de 2019.

Esta composición foi aprobada o 02/05/2017 modificando a composición que aparece no Regulamento Interno do centro para adaptala á composición solicitada pola Vicerreitoría de Títulos, Calidade e Nova Tecnoloxías o día 28/05/2013.

  Presidente:

  D. Luis Antonio Hernández Ibáñez

  Secretaria académico do centro:

  Dª Rocio Mihura López

  Profesora Responsable de Calidade:

  Dª. Viviana Barneche Naya

  Profesores Responsables dos Títulos Oficiais de Graos e Master:

  D. José Juan Videla Rodríguez, D. Francisco Javier Taibo Pena, D. José Francisco Sánchez Sánchez

  Representante do PAS responsable da xestión administrativa das titulacións:

  Dª. María Belén Vidal Seoane

  Representante do profesorado:

  Dª. Teresa Piñeiro Otero, D. Juan Jesús Romero Cardalda, D. Antonio Seoane Nolasco, Dª. María Jesús Díaz

  Representantes de estudantes:

  Dª. Ángela García García-cabezón, Dª. Andrea Vilariño Fernández

  Representante do persoal de administración e servizos:

  D. Néstor Meizoso Bermúdez

  Os coordinadores, nomeados pola Xunta de Facultade, necesarios para o funcionamento desta comisión: