Comisión de Infraestruturas e Servizos

Aprobada na Xunta de Facultade, na sesión do día 2 de maio de 2019.

  Presidente:

  D. Luis Antonio Hernández Ibáñez

  Secretaria académico do centro:

  Dª Rocio Mihura López

  Representante do profesorado doutor:

  D. Javier Taibo Pena

  Representante do persoal docente:

  D. Juan Jesús Romero Cardalda, D. Antonio Sanjuán Pérez

  Representante do persoal de administración e servizos:

  D. Néstor Meizoso Bermúdez.

  Representante do persoal de administración:

  Dª Teresa Martínez Antelo.

  Coordinadores necesarios para o funcionamento desta comisión:

  Prof. Responsable de Redes Sociais: D. Manuel García Torre.

  Representante de estudantes:

  Dª Laura Pérez Zaera