Zona Verde

Zona Verde é un lugar de reunión destinado á realización de actividades colectivas relacionadas cos estudos que se imparten nas facultades de Socioloxía e Ciencias da Comunicación.

Poderán facer uso da Zona Verde os membros da comunidade universitaria da UDC e de forma preferente os/as alumnos/ás e persoal docente e investigador da Facultade de Socioloxía e da de Ciencias da Comunicación.

Reserva o teu espazo dende o Sistema de Reserva

No documento anexo encontrarás as normas de uso de Zona Verde

Normativas de uso de Zona Verde