Presentación do Grao

Dentro da formacion do grao atopanse materias como expresion grafica, fotografia e iluminacion, deseno aplicado, edicion e montaxe, producion audiovisual, realizacion, guion, deseno de producion, audio ou ambientacion sonora e musical.

Este grao engade o modulo de Deseno e Animacion que diferencia o curriculo do alumno respecto as outras titulacions de comunicacion que se ofrecen en Galicia, o que redunda nunha vantaxe cualitativa con respecto a outros nun mundo tan competitivo como o actual. Dentro deste modulo atopanse materias como infografia e animacion 3D, postproduccion dixital (VFX) e efectos especiais, videoxogos ou interaccion 3D.

Outras materias importantes dentro do grao son as orientadas aos novos medios e soportes como estratexias de comunicacion multimedia, transmedia, dispositivos mobiles, ou formatos e ferramentas web.