Presentación do Grao

Dentro da formación do grao atópanse materias como expresión gráfica, fotografía e iluminación, deseño aplicado, edición e montaxe, produción audiovisual, realización, guión, deseño de produción, audio ou ambientación sonora e musical.

Este grao engade o módulo de Deseño e Animación que diferencia o currículo do alumno respecto ás outras titulacións de comunicación que se ofrecen en Galicia, o que redunda nunha vantaxe cualitativa con respecto a outros nun mundo tan competitivo como o actual. Dentro deste módulo atópanse materias como infografía e animación 3D, postproducción dixital (VFX) e efectos especiais, videoxogos ou interacción 3D.

Outras materias importantes dentro do grao son as orientadas aos novos medios e soportes como estratexias de comunicación multimedia, transmedia, dispositivos móbiles, ou formatos e ferramentas web.