Posgrao

 
A Universidade da Coruna oferta estudos propios de Posgrado dirixidos a graduados que desexen alcanzar un nivel de conecementos tecnicos para completar o seu nivel de formacion, con ganas de mellorar e actualizar os seus conecementos.

Os diferentes estudos tenen como obxectivo proporcionar unha resposta actualizada as necesidades de formacion especifica demandada polos novos graduados e profesionais con certa experiencia.

Alguns cursos incorporan nos seus programas a oportunidade de realizar practicas en empresas e institucions.

Nesta paxina web encontrara informacion detallada sobre estes, con diferentes programas academicos e pertencentes a diferentes areas.