Oferta tecnolóxica

Plato

  A Facultade de Ciencias da Comunicacion conta cun completo estudio no que realizar as practicas de producion televisiva, asi como as de raio. O estudio dispon dunha mesa de control dende a que se monitorizan tres camaras completamente robotizadas, un croma, e unha grella de iluminacion.

  Tamen se conta cun estudo de radio no que gravar producions radiofonicas ou efectos especiais de audio, xa que hai duas salas insonorizadas. O equipamento de grua e travelling serven tamen para a realizacion de produtos audiovisuais con movementos de camara mais complexos.

Sistema de captura de movimiento

  Tratase dun sistema de captura inaramico e en tempo real que conta cun equipo de realidade aumentada monoposto, composto dun casco e o software para a visualizacion e xestion de mundos virtuais.

  O sistema de posicionamento conta con oito camaras de infravermellos para detectar o movemento.

Eye_tracking

  A Facultade de Ciencias da Comunicacion dispon dun Eye tracking de pantalla Tobii XL-60.

  O eyetracking e unha tecnoloxia de seguimento ocular con aplicacions no campo da usabilidade, a medicina e os estudos de mercado, entre outros. A tecnoloxia permite seguir os movementos oculares dunha persoa mediante un eyetracker, un monitor especial que lanza raios infravermellos aos ollos de quen o usa.

  Estes raios rebotan na sua pupila e volven ao aparato, permitindo asi calcular con precision onde mira. A informacion que achega o dispositivo presentase en forma de mapas de calor ou unha guia de puntos de navegacion que indican a forma de "lectura" e e util en estudos de usabilidade, de mercadotecnia e publicitarios, neurociencia e psicoloxia, lectura de medios...

Sistema de filmacion 3D

  A Facultade conta con duas camaras para filmacion estereoscopica, asi como monitores 3D e unha mesa de edicion para este tipo de contidos.

  As camaras Panasonic permiten a gravacion en Full HD, e a mesa de realizacion admite o procesado en alta definicion, con capacidade de procesado de sinal en 3D para emision en directo.