V Carballo Interplay

 

O V Carballo Interplay convoca o premio a proxectos de webserie en galego que ten por obxectivo incentivar e fomentar a creacion e a difusion de contidos audiovisuais orixinais en lingua galega na internet.

Os proxectos presentados a este premio deben estar referidos a creacion de contidos audiovisuais que han de reunir as seguintes caracteristicas basicas:

    -Deben ser creacions audiovisuais propias e orixinais.

    -Poden ser de imaxe real, animacion, stop motion, tecnica combinada, etc.

    -Deben estar pensadas para ser publicadas e difundidas a traves de internet e mediante capitulos, episodios ou partes (como minimo tres).

    -Non hai ningun tipo de restricion tematica, xenero, estilo, nin persoas destinatarias, sempre que non contenan ningun tipo de contido ofensivo contra ninguen.

    -Deben ser gravadas orixinalmente en galego e esta debe ser a lingua do seu titulo e creditos.


PREMIO: O premio ten unha dotacion economica de 1. 500 euros e debera destinarse exclusivamente a producion de, polo menos, tres videos da webserie do proxecto premiado.

PRAZO: Poderan presentarse proxectos desde a publicacion destas bases ata o 18 de marzo de 2018.

Accede as bases V Carballo Interplay