Premio Alvaro Cunqueiro

 

O Concello de Lalin (Pontevedra) -en colaboracion coa Facultade de Ciencias da Comunicacion da Universidade de Santiago de Compostela, a Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicacion da Universidade de Vigo, a Facultade de Ciencias da Comunicacion da Universidade da Coruna, asi como asociacions gastronomicas galegas- no seu desexo de fomentar a difusion da cocina galega e para premiar o labor realizado por xornalistas e escritores que prestaron especial atencion ao devandito tema, asi como por ampliacion do Premio Nacional de Xornalismo celebrado en anos anteriores, aprobou as presentes bases para a concesion do XXIVo PREMIO NACIONAL DE XORNALISMO GASTRONOMICO ALVARO CUNQUEIRO, reconecido como o premio gastronomico mais importante do Estado.

O prazo prazo para a presentacion dos traballos rematara o dia 22 de decembro de 2017. En todo caso, se o envio se realizase por correo ordinario, terase en conta a data que figure no cuno postal.