Mobilidade

 

A UDC manten convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucions de educacion superior de catro continentes.

Cada curso academico publicanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucions (un semestre ou un ano academico completo), obtendo pleno reconecemento academico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.

Nesas convocatorias publicanse as prazas das que a UDC dispon para ofrecer os estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicions especificas de cada unha delas. Do mesmo modo, todos os anos se convocan bolsas para financiar a realizacion de practicas no estranxeiro por parte dos estudantes.

As practicas seran reconecidas tamen como parte do seu expediente academico ou no suplemento europeo ao titulo. O estudante e libre para buscar a empresa ou institucion de destino do EEES na que desexa facer as practicas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu conecemento.

As convocatorias de mobilidade xestionanse conxuntamente nos centros de orixe dos estudantes, baixo a direccion dos Responsables de Relacions Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacions Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigas dos estudantes, asi como o procedemento para conceder as prazas regulanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.

A responsable de mobilidade na facultade e a profesora Ana Gonzalez Neira.

Por maior informacion: