Materias

Na seguinte taboa presentase as materias correspondentes a cada modulo del Plan de Estudos (240 creditos).

Modulo Materia Caracter
Tecnoloxias dos medios audiovisuais e multimedia Informatica audiovisual Basica
Informatica para a creacion web e video Basica
Fundamentos tecnoloxicos dos medios audiovisuais Obrigatoria
Ferramentas de creacion mutimedia Obrigatoria
Multimedia sobre dispositivos mobiles Optativa
Ferramentas webs avanzadas Optativa
Organizacion e producion audiovisual e multimedia Empresa Basica
Organizacion e produccion de proxectos Obrigatoria
Obradoiro de creacion multimedia Optativa
Escritura e expresion oral Comunicacion oral e escrita Basica
Uso profesional do galego Optativa
Uso profesional do ingles Optativa
Estrutura e politicas da comunicacion audiovisual Dereito Basica
Sector audiovisual Obrigatoria
Estudo da audiencia Obrigatoria
Comunicacion e industrias culturais Basica
Procesos de ideacion e narrativa audiovisual Xornalismo audiovisual Obrigatoria
Formatos de television e novos medios Obrigatoria
Ficcion audiovisual Obrigatoria
Guion Obrigatoria
Teoria e Historia dos medios audiovisuais e novos soportes multimedia Historia do cine e a animacion Basica
Historia da radio, a television e a multimedia Basica
Teoria e practica da edicion e a montaxe Obrigatoria
Estratexias de comunicacion multimedia Optativa
Analise dos discursos audiovisuais e dos seus efectos sociais Analise audiovisual Obrigatoria
Comunicacion corporativa Obrigatoria
Publicidade audiovisual Obrigatoria
Tecnicas e procesos creativos de producion, realizacion e posproduccion Deseno de producion e direccion artistica Obrigatoria
Direccion de fotografia: camara e iluminacion Obrigatoria
Ambientacion sonora e musical Obrigatoria
Audio Obrigatoria
Realizacion Obrigatoria
Posproduccion dixital Obrigatoria
Publicacions Dixitais Optativa
Deseno e Animacion Expresion grafica Basica
Deseno aplicado Basica
Animacion 3D 1 Obrigatoria
Animacion 3D 2 Obrigatoria
Infografia 3D 1 Obrigatoria
Infografia 3D 2 Obrigatoria
Videoxogos Optativa
Interaccion 3D Optativa
Efectos especiais en animacion Optativa
Actuacion de personaxes animados (non ofertada) Optativa
Sistema de practicas Practicas Optativa
Traballo Fin de Grao Traballo Fin de Grao Obrigatoria