Investigación

A investigacion universitaria e competencia dos departamentos dos que forman parte os profesores do centro adscriptos a diferentes grupos de investigacion.

Nesta seccion presentase tamen informacion da oferta tecnoloxica actual da nosa facultade, de cara ao de servizo a empresas e administracions en temas relacionados con I+D+i.