Futuros estudantes

 
 
O grao en Comunicacion Audiovisual proporciona a formacion universitaria dun ambito de conecemento cientifico e academico e dun campo de exercicio profesional consolidado e amplamente estendido.

A adquisicion equilibrada do conxunto de saberes e destrezas da titulacion garantira ao graduado en Comunicacion Audiovisual unha axeitada preparacion para a sua posterior vida laboral.

Un profesional especializado e tecnicamente preparado para a creacion audiovisual, o deseno de producion integral e as funcions consultivas, organizativas e directivas en todo tipo de medios e soportes audiovisuais e tecnoloxicos.