Comisións

A composición das comisións que seguen foron aprobadas na Xunta de Facultade, na sesión do día 02 de maio de 2017.

Comisión de Garantía de Calidade

  Presidente:

  D. Luís Antonio Hernández Ibáñez

  Secretaria académico do centro:

  Dª Rocio Mihura López

  Profesora Responsable de Calidade:

  Dª. Viviana Barneche Naya

  Profesor Responsable da titulación:

  D. José Juan Videla Rodríguez

  Representante do profesorado:

  D. Juan Jesús Romero Cardalda, D. Antonio Seoane Nolasco

  Representante do persoal de administración e servizos:

  Dª. Lucía Míguez Hernández, D. Néstor Meizoso Bermúdez

  Representantes de estudantes:

  D. Álvaro Pirola Lorenzo, Dª. Anabel García Simón

  Outros:

  Delegado técnico da UTC. (Con voz e sen voto)

  Os coordinadores, nomeados pola Xunta de Facultade, necesarios para o funcionamento desta comisión


Comisión Docente e de Avaliación Académica

  Presidente:

  D. Luís Antonio Hernández Ibáñez

  Secretaria académico do centro:

  Dª Rocio Mihura López

  Representante do profesorado doutor:

  Dª. Teresa Nozal Cantarero, D. Juan Jesús Romero Cardalda

  Representante do persoal docente:

  D. Antonio Seoane Nolasco, Dª. Luz Castro Pena

  Profesor Responsable de Titulación:

  D. José Juan Videla Rodríguez

  Coordinadora de mobilidade:

  Dª. Ana González Neira

  Profesora Responsable de de Calidade:

  Dª. Viviana Barneche Naya

  Profesora Responsable de Prácticas:

  Dª. Teresa Piñeiro Otero

  Profesora Responsable de PAT:

  Dª. Carmen Costa Sánchez (aprobado o día 30 de maio de 2017)

  Administrador do centro (PAS):

  Dª. Isabel Regueiro (Con voz e sen voto)

  Representantes de estudantes:

  Dª. Anabel García Simón, D. Álvaro Pirola Lorenzo


Comisión de Infraestruturas e Servizos

  Presidente:

  D. Luís Antonio Hernández Ibáñez

  Secretaria académico do centro:

  Dª Rocio Mihura López

  Representante do profesorado doutor:

  D. Javier Taibo Pena

  Representante do persoal docente:

  D. Antonio Seoane Nolasco

  Representante do persoal de administración e servizos:

  D. Néstor Meizoso Bermúdez

  Coordinadores necesarios para o funcionamento desta comisión:

  Prof. Responsable de Redes Sociais: D. Manuel García Torre.

  Representante de estudantes:

  D. Álvaro Pirola Lorenzo


Comisión de Normalización Lingüística

  Presidente:

  D. Luís Antonio Hernández Ibáñez

  Secretaria académico do centro:

  Dª Rocio Mihura López

  Representante do profesorado:

  Dª. María Luz Castro Pena

  Representante de estudantes:

  Dª. Anabel García Simón

  Representante do persoal de administración e servizos:

  D. Néstor Meizoso Bermúdez

  Coordinadores necesarios para o funcionamento desta comisión:

  Prof. Responsable de Redes Sociais: D. Manuel García Torre.


Comisión de Biblioteca (intercentro)
* Composición aprobada na Xunta de Facultade, na sesión do día 17 de marzo de 2017.

  Representante do profesorado:

  D. Juan Jesús Romero Cardalda, D. Antonio Sanjuán Pérez, D. Javier Taibo Pena.

  Representante de estudantes:

  D. Álvaro Pirola Lorenzo