Calendario académico

PERIODO LECTIVO

O periodo lectivo do curso academico comprendera dende o 10 de setembro de 2018 ao 31 de agosto de 2019, organizado en dous subperiodos academicos.

Excepcionalmente poderan realizarse actividades fora deste periodo no caso de practicas en empresas ou para avaliacion de Traballos de Fin de Grao ou Master.

Non sera lectivo o mes de agosto, os dias festivos, nin os dias en que estea interrompida a actividade academica segundo o calendario oficial da UDC.

 
ACTIVIDADES ACADEMICAS

As actividades academicas docentes comprenden:

  • Primer cuadrimestre: dende o 10 de setembro de 2018 ao 21 de decembro de 2018
  • Segundo cuadrimestre: dende o 29 de xaneiro de 2018 ao 16 de maio de 2019

Nas titulacions de master a data de inicio da actividade academica sera determinada en cada caso dependendo da matricula e do cumpro das condicions de imparticion do Decreto 222/2011, do 2 de decembro da Xunta de Galicia.