Calendario académico

PERÍODO LECTIVO

O período lectivo do curso académico comprenderá dende o 1 de setembro de 2016 ao 31 de xullo de 2017, organizado en dous subperíodos académicos.

Excepcionalmente poderán realizarse actividades fóra deste período no caso de prácticas en empresas ou para avaliación de Traballos de Fin de Grao ou Máster.

Non será lectivo o mes de agosto, os días festivos, nin os días en que estea interrompida a actividade académica segundo o calendario oficial da UDC.

 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS

As actividades académicas docentes comprenden:

  • Primer cuadrimestre: dende o 5 de setembro de 2016 ao 22 de decembro de 2016
  • Segundo cuadrimestre: dende o 25 de xaneiro de 2017 ao 16 de maio de 2017

Nas titulacións de máster a data de inicio da actividade académica será determinada en cada caso dependendo da matrícula e do cumpro das condicións de impartición do Decreto 222/2011, do 2 de decembro da Xunta de Galicia.

Co fin de facilitar a planificación docente dos másteres, e cando non precisen utilizar o período de avaliación, poderán iniciar as súas actividades docentes no mes de outubro e prolongalas ata o 24 de xaneiro.

Neste caso o segundo cuadrimestre poderá comezar unha semana máis tarde.