Biblioteca

Benvidos/as a web da Biblioteca Intercentros da Facultade de Socioloxia e da Facultade de Ciencias da Comunicacion.

O noso obxectivo e ofrecer un servizo publico de calidade que sirva de apoio a aprendizaxe e ao labor docente e investigador da universidade. Para iso pomos a disposicion dos nosos usuarios/as unha coleccion especializada, impartimos cursos de formacion, xestionamos o acceso a recursos electronicos e colaboramos en proxectos cuxa finalidade e visibilizar a producion cientifica dos nosos investigadores e alumnos/as.

O activo mais importante desta biblioteca e o seu persoal que contribue, na medida das suas posibilidades, a que a UDC sexa unha universidade aberta que se integra na sociedade que a rodea. Asi, colaboramos con proxectos que apostan pola formacion socio laboral para persoas con discapacidade, organizamos exposicions, xestionamos a presenza da biblioteca en redes sociais ou participamos en programas que dan a conecer a universidade a futuros estudantes.

Para comunicarte coa biblioteca podes facelo a traves de:

    Correo electronico: soc.bib@udc.es
    Telefonos: 981 16 70 00 | Mostrador: ext 4815 | Despacho: ext. 4814.
    Facebook: