Actividades

Nesta seccion detallanse as diferentes actividades tanto curriculares coma extracurriculares (cursos, congresos, xornadas, seminarios, etc.) que se desenvolven tanto na facultade coma no resto da Universidade, asi como as ofertas de practicas e bolsas.

Tambien detallanse as actividades de extension universitaria (deportivas, culturais, etc.) que tenen lugar na UDC.